Nowy Secymin, Wisła - Nowiny PKS

distance (km) altitude m a.s.l.
Rodzaj: Hiking
2.8 km
↗ 9 m
↘ 6 m
The beginning of the trail: Nowy Secymin, Wisła
End of the trail: Nowiny PKS

Get the app

Geoportal