Dąbrowa Leśna, parking - Łomianki

distance (km) altitude m a.s.l.
Rodzaj: Planned
2.0 km
35min
↗ 12 m
↘ 14 m
The beginning of the trail: Dąbrowa Leśna, parking
End of the trail: Łomianki

Get the app

Geoportal