Dalekie, PKP - Uroczysko Jegiel, szlak czerwony

distance (km) altitude m a.s.l.
Rodzaj: Hiking
9.0 km
2h 20min
↗ 16 m
↘ 22 m
The beginning of the trail: Dalekie, PKP
End of the trail: Uroczysko Jegiel, szlak czerwony

Get the app

Geoportal