Rezerwat Morysin

Teren między Jeziorem Wilanowskim od zach. i rzeczką Wilanówką od wsch. W XVII-XVIII w. porośnięty lasem łęgowym ze względu na naturalne granice pełnił funkcję zwierzyńca dla kolejnych właścicieli Wilanowa. Wtedy nosił nazwę Las na Kępie. Jan III Sobieski hodował w nim daniele. Na pocz. XIX w. za czasów Stanisława Kostki Potockiego płn. część zwierzyńca została przekształcona w park romantyczny i nazwana Morysinem na cześć wnuka Maurycego, zwanego zdrobniale z francuska Morysiem. Ta nazwa całego terenu przetrwała do dziś. Romantyczny park w Morysinie wraz z jego historycznym wyposażeniem architektoniczno-rzeźbiarskim przetrwał szczęśliwie do czasów II wojny światowej i stanowi obecnie rezerwat. Utworzenie rezerwatu w 1996 r. miało na celu ochronę lasu łęgowego. Lasy łęgowe są żyznymi zbiorowiskami występującymi wzdłuż rzek i potoków. Obecnie rzadkie ze względu na prowadzoną przez człowieka regulację koryt rzecznych. Aby trwać, lasy te potrzebują żyznego mułu nanoszonego przez wylewającą rzekę, a regulacja koryta uniemożliwia to. Dlatego las łęgowy w obrębie tak dużego miasta, jakim jest Warszawa, to zjawisko niezwykle cenne. Na terenie rezerwatu możemy zobaczyć kilkadziesiąt drzew, które osiągnęły imponujące rozmiary. Niektóre topole mają nawet 6 m w obwodzie, spotkamy też lipy, jesiony czy wiązy o obwodzie pnia ponad 3 m. Gdy las stracił w XIX w. funkcję zwierzyńca, praktycznie pozbawiony był wszelkiej ingerencji człowieka. Dzięki temu zachowane zostały jego przyrodnicze wartości wraz z jego historycznym wyposażeniem architektoniczno-rzeźbiarskim związanym z utworzonym tu parkiem. Dopiero w latach 1939-1944 park został mocno zapuszczony, zdewastowany, a pałacyk wraz z domkiem stróża popadł w ruinę. Po wojnie żaden z licznych planów rewitalizacji nie doczekał się realizacji. Podjęte w 1990 r. prace zostały przerwane po rozpoczęciu przez byłych właścicieli Wilanowa postępowania o odzyskanie zespołu. Ze względu na wyjątkowe walory historyczne i zabytkowe w 1976 r. Morysin został wpisany do rejestru zabytków, a od 1994 r. stanowi część ustanowionego przez Prezydenta RP pomnika historii. Na terenie rezerwatu znajdują się następujące obiekty zabytkowe: § Pałacyk klasycystyczny z rotundą wzorowaną na świątyni Westy w Tivoli k. Rzy-mu, wybudowany w 1811 r. wg proj. Chrystiana Piotra Aignera. Wtedy można by-ło do niego dopłynąć z wilanowskiego pałacu łódką. Obecnie w ruinie, zarośnię-ty krzakami, daleko od wody. § Dom Dozorcy z 1850 r. z niewielką wieżyczką i kamienną pergolą wg proj. Fran-ciszka Marii Lanciego, obecnie w ruinie. § Oraculum - kamienna figura Dionizosa umieszczona na okrągłym stylobacie między dwiema kolumnami związanymi architrawem, zbudowana z 1825 r., obecnie w ruinie. § Gajówka drewniana z 1846 roku, zaprojektowana też przez Lanciego, jedyny obiekt zabytkowy na terenie Morysina, który dotrwał w dobrym stanie do naszych czasów. Źródła: K. Handke „Dzieje Warszawy nazwami pisane”, Muz. Historyczne m.st. Warszawy 2011 Mieczysław Żochowski, Rafał Modzelewski, Ewa Turek „Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy”, PTTK Mazowsze 2015

Pobierz aplikację

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Więcej na ten temat...