Rezerwat „Łachy Brzeskie”

Okolice Nadbrzeża
52°01'13"N 21°13'48"E
90 m n. p. m.

Rezerwat „Łachy Brzeskie” utworzono w roku 1998, na ok. siedmiokilometrowym odcinku Wisły, między mostem kolejowym w Górze Kalwarii a wsią Nadbrzeż.

Teren rezerwatu (476 ha) obejmuje wody Wisły, wyspy, łachy piaszczyste i częściowo brzegi rzeki. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych stanowisk lęgowych licznych ptaków wodnych, w tym chronionych i ginących gatunków występujących w dolinie środkowej Wisły. Jest to ważna ostoja różnych gatunków mew, rybitw, siewek, sieweczek i drobnych ptaków śpiewających. Latem można tu zobaczyć całe stada czapli siwych, uważny obserwator wypatrzy polującego bielika.

Rezerwat leży na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Środkowej Wisły” w ramach programu „Natura 2000”. Obszar ten rozciąga się od Dęblina do Płocka, a wspomniane rezerwaty są jego częścią.

Na prawym brzegu rezerwat sąsiaduje z wsią Kępa Nadbrzeska założoną w XIX w. jako kolonia Nadbrzeża, zamieszkała ówcześnie głównie przez kolonistów niemieckich i holenderskich. Osiedlano ich tu jako specjalistów od walki z wodą. Zakładali swoje domostwa na sztucznych nasypach, wokół sadzili topole chroniące przed nadmiarem wody i przed płynącą krą. Układ tych gospodarstw jest jeszcze częściowo czytelny w terenie.

Źródło: Jacek Kałuszko, Paweł Ajdacki „Otwock i okolice” Wydawnictwo Rewasz 2006

Internet: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_%C5%81achy_Brzeskie

http://mojewyprawy.com/fotografia/rezerwat-lachy-brzeskie-i-most-na-wisle/

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację

Geoportal