Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Wieś (ok. 570 mieszkańców) leżąca nad Liwcem, ok. 8 km na płn.-zach. od Siedlec

Najstarsza wzmianka o tutejszej parafii pochodzi z 1253 r. i podaje, że jest to najdalsza na wschodzie parafia archidiecezji poznańskiej. Są przypuszczenia, że już w 1300 r. istniał tu kościół, jednak za pierwszy uważa się drewniany kościół p.w. św. Stanisława wybudowany w 1480 r. Obecna murowana, klasycystyczna świątynia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny ufundowana została w 1787 r. przez Kazimierza Ossolińskiego, podkomorzego mielnickiego i jego żonę Antoninę z Butlerów po tragicznej śmierci ich syna Franciszka Felicjana. W roku 1860 i 1884 przeprowadzany był remont kościoła. W 1904 r. został konsekrowany przez biskupa lubelskiego Franciszka Jaczewskiego. W parafii znajdują się metryki od 1647 r.

Wyposażenie wnętrza jest późnobarokowe i rokokowe. Organy zostały wykonane w 1982 r. przez Zbigniewa Sianowskiego z Warszawy w miejsce pochodzących z 1901 r. organów Biernackiego. Zachowana dawna szafa organowa wkomponowana została w nowy prospekt.

Kościół stojący na wzgórzu otoczony jest kamiennym murkiem; w jego lewym narożniku znajduje się zbudowana pod koniec XVIII w. klasycystyczna dzwonnica. Jest dwukondygnacyjna z okrągłymi przezroczami w górnej części i trójkątnymi frontonikami.

Źródło: Tomasz Chludziński, Janusz Żmudziński, „Mazowsze mały przewodnik”, Sport i Turystyka, 1978

Internet: www.wikipedia,

http://polskaniezwykla.pl

http://szukajwarchiwach.pl

http://musicamsacram.pl

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację

Geoportal