Rezerwat „Parów Sójek”

Podkowa Leśna
52°07'20"N 20°43'03"E
103 m n. p. m.

Teren na zachód od stacji Podkowa Leśna Główna jest bodajże najpiękniejszym w Podkowie Leśnej. Tutaj piękny park miejski położony na wzniesieniach łączy się z niezwykłym rezerwatem przyrody, jedynym tego rodzaju pod Warszawą. Jest to niewielka dolinka z okresowo wartko płynącym w nim strumykiem (wysychającym zazwyczaj w lecie), porośnięta przez 140-letni las liściasty, otoczony zabudową willową, (także współczesną), częściowo na stokach wzgórz po zachodniej stronie dolinki.

Powierzchnia tego rezerwatu, utworzonego w roku 1980, wynosi zaledwie 3,84 ha. Jest to jednak teren bogaty florystycznie. Dominuje tu las grądowy, fragmentami las łęgowy. Przeważa starodrzew dębowo-grabowy z domieszką lip, wiązów, osik, rzadziej olszy. W bogatym runie zwracają uwagę duże płaty kopytnika pospolitego, poza tym występuje miodunka ćma, czyściec leśny, niecierpek i chmiel zwyczajny. W płn. części rezerwatu zespół lasu olszowo-jesionowego.

Nazwa wskazuje na obecność sójek, ale oczywiście gniazduje tu znacznie więcej ptaków.

Przed powstaniem w 1925 r. Podkowy Leśnej wzdłuż strumyka wiodła ulubiona trasa przechadzek Karola Szymanowskiego.

Źródło: Lechosław Herz „Wycieczka piesza z Podkowy Leśnej do Brwinowa przez Stawisko”, „Barbakan” 4/1990, PTTK Stołeczny Zarząd Wojewódzki w Warszawie.

Internet: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Par%C3%B3w_S%C3%B3jek

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację

Geoportal