Kościół p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

Serock
52°30'45"N 21°04'26"E (52.512601, 21.074146)
104 m n. p. m.

Serock należał do książąt mazowieckich, staraniem których wybudowano murowany kościół. Ta przepiękna, późnogotycka świątynia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (dawniej św. Wojciecha) została ufundowana przez ostatnich książąt mazowieckich Janusza III i Stanisława z inspiracji sekretarza ich kancelarii nadwornej Wojciecha Popielarskiego z Popielżyna herbu Nałęcz. Jak udowodnił dr Sławomir Jakubczak, znawca dziejów Serocka, budowę kościoła rozpoczęto najprawdopodobniej w 1524 r., kiedy to W. Popielarski, proboszcz serocki od 1512 r., objął urząd podkanclerzego mazowieckiego. Podstawowe prace warsztat murarski mistrza Macieja Gazdały, muratora z Serocka, przeprowadził zapewne do ok. 1527 r. Resztę prac, m.in. sklepienie nad nawą, dokończył przed 1564 r. Wawrzyniec z Serocka. W tym celu administrator dóbr Zatory dostarczył mu w 1550 r. 7 tys. cegieł. Z tego wczesnego okresu na zewnętrznej przyporze prezbiterium zachował się napis wyryty w cegle: IH 1586. Orientowana świątynia jest malowniczo położona na wysokiej nadnarwiańskiej skarpie. W jej wnętrzu zachwyca nawa sklepiona kolebkowo z gwiaździstą siatką żeber, które równoległymi wiązkami spływają na półfilary. W prezbiterium zwracają uwagę dwa oryginalne ostrołukowe portale, pochodzące z początkowego okresu budowy świątyni. Znajduje się tu również późnobarokowy ołtarz z 1775 r. z figurami św. Stanisława i św. Wojciecha. Bogaty wystrój świątyni zachowuje jednorodny charakter. Tworzą go dwa rokokowe ołtarze boczne, m.in. lewy z obrazem św. Anny nauczającej Marię z poł. XIX w. w polu głównym. Uwagę zwraca także chrzcielnica i ambona ufundowana w 1775 r. przez ks. Antoniego Dzierżańskiego. Spośród licznych tablic epitafijnych warto wymienić tablicę upamiętniającą działalność zmarłego w 1894 r. ks. Seweryna Piekarskiego, proboszcza serockiego, kanonika warszawskiego, rektora Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie, profesora Akademii Duchownej w Warszawie. W kościele zachowały się stacje drogi krzyżowej z 1937 r. autorstwa Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej (1890-1977). Ta znana rzeźbiarka, uczennica Władysława Ślewińskiego i Edwarda Wittiga, współtworzyła słynną grupę plastyczną „Rytm”. Tuż przed wybuchem I wojny światowej inwentaryzację kościoła przeprowadził znany architekt Józef Pius Dziekoński. W 1914 r. wykonał szereg zdjęć dokumentujących stan świątyni, ale mających także niezwykłe walory artystyczne. Ich wybór możemy obejrzeć w albumie S. Jakubczaka Serock i jego mieszkańcy w starej fotografii. J. Dziekoński był rodzinnie związany z okolicami Serocka. Jego dziadek, Tomasz Dziekoński, literat i pedagog, był właścicielem pobliskiego folwarku Retkowizna. Inwentaryzacja stała się podstawą prac konserwatorskich pod kierunkiem architekta Kazimierza Skórewicza. Cennymi wskazówkami służył wówczas ks. proboszcz Jan Milewski, który zabiegał o remont świątyni. Duchowny dbał o podniesienie jakości życia w ówczesnym Serocku, m.in. założył ochronkę dla dzieci, kółko rolnicze i kasę pożyczkową. Pod koniec lat 30. XX w. serocki kościół przeszedł kolejny remont, tym razem staraniem ks. proboszcza Franciszka Kuligowskiego. W 1938 r. zmieniono kształt głównego wejścia na niezbyt udany ceglano-funkcjonalistyczny. Po obu stronach zawieszono płaskorzeźby św. Salomei i św. Andrzeja Boboli. Jednocześnie w południowej ścianie został odsłonięty dawny portal wejściowy, zamurowany w poł. XVIII w. Obok świątyni ok. 1902 r. stanęła murowana plebania.

 

Źródło: Jacek Szczepański „Powiat legionowski. Przewodnik subiektywny” Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki 2011

Internet: http://www.szlak.powiat-legionowski.pl/czerwony/#/czerwony4_kosciolserock/

http://www.parafia-serock.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=169&Itemid=34

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Zwiastowania_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Serocku

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Więcej na ten temat...