Rzeka Jeziorka

Łoś
52°01'34"N 20°57'58"E (52.02623, 20.96634)
105 m n. p. m.

Rzeczka długości 66,3 km swoje źródła ma na Wysoczyźnie Rawskiej w okolicach Osuchowa. Uchodzi do Wisły w okolicach Konstancina-Jeziorny. Stanowi klasyczny przykład doliny małej rzeki nizinnej. Jest wcięta na kilkanaście metrów w otaczające ją tereny, z wyraźną skarpą od strony wschodniej, zaznaczającej się szczególnie w miejscowości Łoś – teren ten objęty jest ochroną w rezerwacie „Skarpa Jeziorki”. Szerokość doliny różnicuje się od dwustu metrów do kilometra. Spotkamy w niej tarasy zalewowe, starorzecza oraz rozmaite gleby – mady, gleby hydrogeniczne, bielice. Rzeka płynie naturalnym korytem, silnie meandrując. Brzegi silnie zarośnięte, w zakolach roślinność wodna. Aż do ujścia Tarczynki koło Łosia jej szerokość nie przekracza 6 m, niżej wzrasta do prawie 12 m. Z innych dopływów ważniejsze to Zielona i Mała.

Planuje się objęcie doliny Jeziorki ochroną rezerwatową albo jako użytku ekologicznego o powierzchni 891,86 ha. Stanowi ona cenne krajobrazowo i przyrodniczo zbiorowisko roślinne. W korycie, starorzeczach i rowach melioracyjnych występują zbiorowisko wodne i szuwarowe, taras zalewowy porastają szuwary turzycowe, łąki świeże i wilgotne, ziołorośla i zarośla wierzbowe oraz fragmenty olsów i łęgów. Wysokie partie krawędziowe zajmują rośliny ciepłolubne oraz zbiorowiska ruderalne, towarzyszące szlakom komunikacyjnym i osiedlom ludzkim.

W wodach Jeziorki i jej dopływów występują m.in. szczupak, okoń, płoć, kiełb, miętus, ciernik, ukleja, cierniczek, minóg strumieniowy oraz uciekinierzy z hodowli: pstrąg tęczowy i karp. W dolinie mieszkają 63 gatunki ptaków, do najciekawszych należy zimorodek. Ssaki: m.in. wydra, bóbr, piżmak i karczownik ziemnowodny oraz norka amerykańska. W małych zbiornikach wodnych, odciętych od głównego nurtu rzeki, znajdują dogodne warunki do rozmnażania płazy.

Nad rzeką leży kilka interesujących dla krajoznawcy miejscowości, kolejno z biegiem rzeki: Gościeńczyce, Prażmów, Zawodne, Łoś, Henryków-Urocze, Głosków, Piaseczno, Żabieniec, Konstancin-Jeziorna.

 

Źródło: Lechosław Herz „Chojnowski Park Krajobrazowy” Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Zarząd Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego 2007.

Internet: http://pl.wikipedia.org/wiki/Jeziorka_%28dop%C5%82yw_Wis%C5%82y%29

http://piaseczno.eu/index.php?mnu=399

http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/32895,konstancin-jeziorna-jeziorka---mazowiecka-rzeka.html

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Więcej na ten temat...