Rzeka Kostrzyn

Kopcie
52°15'24"N 22°00'45"E
129 m n. p. m.

Źródła tej niewielkiej rzeki (44,8 km długości) stanowiącej dopływ Liwca znajdują się na wysokości 166,9 m n.p.m., w okolicach wsi Domanice, a ujście na wysokości 126 m n.p.m. w okolicach wsi Polków-Daćbogi.

Rzeka płynie przez tereny rolnicze, głownie łąkowe i leśne. W górnym odcinku bieg ma powolny, od źródeł do mostu kolejowego na trasie Warszawa – Siedlce został uregulowany w czasie II wojny światowej. Co ok. 2 km na rzece usytuowane są tamy zastawiane latem by nawadniać łąki. Natomiast od miejscowości Oleksin aż do ujścia rzeka naturalnie meandruje. Na tym odcinku ma ok. 5 m szerokości i 1,5 m głębokości.

Dolina rzeki Kostrzyń objęta jest ochroną na mocy unijnej dyrektywy ptasiej jako obszar Natura 2000. Wiele miejsc sąsiadujących bezpośrednio z brzegami Kostrzynia jest trudno dostępnych. Wiąże się to z wysokim stanem wody, nie tylko w okresie wiosennym i deszczowym. Na brzegach występują lasy iglaste, lasy łęgowe, olsy i zespoły zarośli. W dolinie rzeki Kostrzyń w okolicy miejscowości: Czajków, Dębowce i Gałki znajdują się kompleksy stawów rybnych.

Okoliczne mokradła i turzycowiska sprzyjają gniazdowaniu i zalatywaniu wielu gatunków ptaków. Występują tu żurawie, derkacze, zielonki, bąki, zimorodki, w podmokłych lasach doliny mają swoją ostoję orlik krzykliwy i bocian czarny. Często pojawia się też bielik. Dopływami Kostrzynia są: Witówka, Świdnica, Gawroniec. Na mapach rzeka opisana jest jako Kostrzyń, natomiast miejscowi ludzie mówią o niej Kostrzynka.

 

Źródło:

Internet: www.wikipedia

http://www.wedkarskiswiat.pl

www.ptaki.inf

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację

Geoportal