Rzeka Skrwa Lewa

Krzywy Kołek
52°31'38"N 19°32'10"E
67 m n. p. m.

 

Rzeka Skrwa Lewa płynie z Wysoczyzny Kłodawskiej i wpada do Wisły w Kotlinie Płockiej. Jest lewym dopływem Wisły. Długość rzeki wynosi 42,8 km. Wypływa na wysokości ok. 128 m n.p.m., a uchodzi do Wisły koło wsi Brwilno Dolne na wysokości ok. 60 m n.p.m. Przy ujściu znajduje się jezioro Soczewka utworzone sztucznie w XIX w. ze spiętrzenia wód rzeki dla potrzeb utworzonej papierni we wsi wówczas Moździerz, teraz Soczewka. Papiernię uruchomił w latach czterdziestych XIX w. jej właściciel Jan Epstein. Była to największa papiernia w Królestwie Polskim. W latach1843-1893 wyprodukowano tu 33,5 tys. ton papieru. Zakład liczył kilkadziesiąt budynków murowanych i drewnianych. Do produkcji papieru niezbędna była woda. Przegrodzono koryto Skrwy Lewej i utworzono sztuczne jezioro. Siłą wody poruszano turbiny papierni. Obecnie jezioro jest miejscem plażowania i wędkowania oraz jedyną pozostałością po papierni.

Rzeka Skrwa Lewa jest najciekawsza w swoim dolnym odcinku. Rzeka meandruje w lasach gostynińskich, a pod Gostyninem płynie rynną polodowcową równolegle do ozu Dybanka. Skrwa Lewa doskonale nadaje się do uprawiania turystyki kajakowej. Przyrzecze Skrwy Lewej jest obszarem chronionego krajobrazu.

Skrwa Lewa przepływa przez takie miejscowości jak: Łanięta, Sokołów, Gostynin, Lucień, Soczewka i Brwilno Dolne. Rzeka wije się malowniczo wśród kwaśnych łąk i bagiennej roślinności. Koło Krzywego Kołka przechodząc przez Skrwę Lewą dochodzimy do urokliwej polany leśnej, ulubionego przez turystów miejsca wypoczynku. Kiedyś stał tu młyn wodny, po którym nie ma śladu. W XVI w. na Skrwie Lewej pracowały cztery młyny wodne: Soczewka, Socha, Sapa i Moździerz. Właścicielem jednego z nich był młynarz z Radziwia niejaki pan Soczewka.

Słowo „Skrwa” po celtycku znaczy woda. Nazwa sugeruje obecność Celtów na terenach Mazowsza.

 

Źródło: Piesze znakowane szlaki turystyczne okolic Płocka. Przewodnik turystyczny.

Internet: http://pl.wikipedia.org/wiki/Soczewka_%28województwo_mazowieckie%29

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację

Geoportal