O projekcie

DLA ROZWOJU MAZOWSZA
 

ROZWÓJ PRODUKTU REGIONALNEGO TURYSTYKI AKTYWNEJ „SZLAKI MAZOWSZA” - DZIĘKI ROZBUDOWIE I PROMOCJI ZINTEGROWANEJ SIECI CAŁOROCZNYCH SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Beneficjentem Projektu jest Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krakowie.

Przedmiotem Projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej województwa mazowieckiego poprzez stworzenie kompleksowej oferty turystycznej opartej na sieci różnorodnych szlaków turystycznych, a także powstanie narzędzi umożliwiających dostęp do niej dla turystów, jej różnorodną wizualizację oraz rozwój i zarządzanie. 

Realizacja celów projektu ma przynieść następujące efekty:
 
I/ Stworzenie zintegrowanej bazy danych szlaków województwa mazowieckiego poprzez: inwentaryzację i digitalizację szlaków turystycznych oraz inwentaryzację powiązanych ze szlakami atrakcji turystycznych,

II/ Stworzenie internetowego portalu krajoznawczego, umożliwiającego w przystępny i atrakcyjny sposób dostęp do zebranych danych, wraz z opisem krajoznawczym. Portal zapewni możliwość zarządzania siecią szlaków, pozwalając na jej utrzymanie i rozwój. Portal będzie oferował dostęp dla osób niedowidzących, 

III/ Stworzenie aplikacji mobilnej umożliwiającej dostęp do bazy danych turystycznych za pomocą urządzeń przenośnych,

IV/ Odnowa 400 km najbardziej zniszczonych i wymagających napraw odcinków szlaków (renowacja, uzupełnienie znakowania, drogowskazy),

V/ Ustawienie tablic informacyjnych dotyczących sieci szlaków w istotnych krajoznawczo rejonach województwa,

VI/ Udostępnienie kilku szlaków pieszych dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu,

VII/ Wydanie publikacji promującej ofertę turystyczną województwa mazowieckiego opartą na sieci szlaków turystycznych.

Pobierz aplikację

Geoportal