Chojnowski Park Krajobrazowy

Okolice Ługówki
51°59'45"N 21°07'43"E (51.995993, 21.128698)
105 m n. p. m.

Chojnowski Park Krajobrazowy (ChPK) utworzono w 1993 r., aby chronić wartościowy kompleks Lasów Chojnowskich, doliny rzeki Jeziorki i doliny Wisłą z piękną skarpą. Wraz z Kampinoskim Parkiem Narodowym i Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym daje Warszawie dobry klimat, a też jest zapleczem turystycznym i rekreacyjnym dla mieszkańców.

Powierzchnia ChPK to 6.796 ha, a jego otuliny 4.727 ha. Łącznie ochroną objęto więc 11.523 ha. Cały teren parku jest w granicach powiatu piaseczyńskiego, na terenie pięciu gmin: Piaseczno, Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Tarczyn i Prażmów.

W myśl ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. „park krajobrazowy obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe, w celu zachowania i popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju”. W parku zatem dopuszczona jest działalność gospodarcza w pewnych ramach, np. nie można wznosić nowych obiektów budowlanych z wyjątkiem takich, które zaspokajają potrzeby mieszkańców. Park to edukacja, turystyka krajoznawcza i wypoczynek. W Polsce obecnie istnieje 120 parków krajobrazowych. Ich łączna powierzchnia to 2,5 mln ha.

Cel ChPK to ochrona wartości przyrodniczych terenu. Przede wszystkim zachowanie cennego kompleksu Lasów Chojnowskich wraz z występującymi w nim chronionymi i rzadkimi gatunkami roślin, zwierząt i grzybów oraz cennymi siedliskami przyrodniczymi. Po drugie, zachowanie krajobrazu doliny Jeziorki i naturalnego, meandrującego koryta rzeki oraz ciągnącego się wzdłuż niej pasma łąk, pastwisk, zagajników i lasów łęgowych, będących siedliskiem roślin, zwierząt i grzybów charakterystycznych dla tego typu środowisk. Na koniec – ochrona odcinka Doliny Środkowej Wisły wraz z górującą nad nią skarpą, która stanowi wartościowy element przyrody nieożywionej oraz ostoję wielu gatunków fauny, flory i grzybów.

Kolejnym ważnym powodem powstania Parku jest ochrona wartości historycznych i kulturowych; zachowanie krajobrazu kulturowego typowego dla południowych obrzeży aglomeracji warszawskiej, z zabudową podmiejską i wiejską oraz zespołami parkowo-dworskimi i willowymi, a także wieloma miejscami pamięci narodowej i cmentarzami wojennymi.

Jednym z podstawowych zadań Parku jest działalność edukacyjna, zwłaszcza skierowana do młodzieży. Prowadzone są zajęcia terenowe, powstają publikacje popularyzujące walory Parku. Młodzież bierze czynny udział w programie ochrony płazów z okolic Zalesia Górnego. Gady niejednokrotnie ginęły pod kołami samochodów. Co roku przenosi się kilka tysięcy płazów, m.in. grzebiuszki ziemne, kumaki nizinne, rzekotki drzewne, ropuchy szare. Zarząd Parku prowadzi akcje rozwieszania budek dla nietoperzy (ich duże skupisko w okolicach wsi Dobiesz na szlaku czerwonym).

Administracja ChPK ma siedzibę w Otwocku.

 

Źródło: Lechosław Herz „Chojnowski Park Krajobrazowy” Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Zarząd Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego 2007.

Internet: http://pl.wikipedia.org/wiki/Chojnowski_Park_Krajobrazowy

http://piaseczno.eu/index.php?mnu=81

http://www.mazowsze.travel/co-zwiedzic/parki-krajobrazowe/item/774-chojnowski-park-krajobrazowy

http://www.parkiotwock.pl/index.php/chojnowski-park-krajobrazowy.

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Więcej na ten temat...