Zespół parkowo-dworski

Niwiski
52°13'03"N 22°09'55"E
150 m n. p. m.

Wieś (ok. 570 mieszkańców) leżąca nad Liwcem, ok. 8 km na płn.-zach. od Siedlec

Pierwsze wzmianki o wsi, noszącej dawniej nazwę Niwiska, pochodzą już z roku 1428. W XV w. właścicielami wsi była rodzina Niwiskich, następnie Zaliwskich (pocz. XVII w.), Ossolińskich (XVII i XVIII w.), Kuszlów (XIX w). Ostatnią właścicielką majątku liczącego 730 ha była Julia Przanowska. Obecny dwór powstał w II połowie XVII w. dla Ossolińskich i pierwotnie utrzymany był w stylu barokowym, podobnie jak pozostałe elementy założenia: efektowna brama wjazdowa, dwie oficyny i park. Kolejne przebudowy i restauracje przeprowadzane w XIX i XX w. nadały mu ostatecznie klasycystyczny charakter, m.in. w początku XIX w. do dworu dostawiono trójarkadowy ganek zwieńczony trójkątnym naczółkiem, potem zaś zmieniono dach na czterospadowy. Do dworu prowadzi brama, która w wyższej części środkowej jest półkoliście zamknięta oraz ujęta spływami i zwieńczona falistym prześwitem. Przy bramie, w sąsiedztwie muru zachowała się jedna z dwóch oficyn. Parterowa, zbliżona na planie do kwadratu, nakryta mansardowym dachem. Brama i oficyna powstały w drugiej połowie XVIII w. Całość otacza niewielki park , w którym znajduje się, umieszczony w dawnym gazonie, pochodzący z XVIII w, piaskowcowy filar z głowicą ozdobioną rzeźbionymi herbami Junosza i Szeliga oraz dwoma tarczami z zarysem orła. Obecnie, będący w trakcie odbudowy od fundamentów dwór jest własnością prywatną.

Naprzeciw bramy dawna aleja dojazdowa ze starymi lipami i jesionami i wiązami. W osi alei, ok. 200 m od bramy, XVIII-wieczna barokowa figura Matki Bożej na kolumnie. Druga aleja biegnie z parku obok stawów w kierunku kościoła.

Źródło: Tomasz Chludziński, Janusz Żmudziński, „Mazowsze mały przewodnik”, Sport i Turystyka, 1978

Piotr Libicki, Marcin Libicki, „Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu”, Rebis, 2013

Internet: http://www.ciekawepodlasie.pl/info.htm#575/pl/i/zabytkowy_zespol_dworski

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację

Geoportal