Grodzisko

Na wschód od wsi znajdują się pozostałości grodziska, najprawdopodobniej wczesnośredniowiecznego. Wymieniany w literaturze, ale brak dokładniejszych informacji co do jego funkcjonowania.

źródło: Sobol Ł., Kutyła E., Okolice Radomia. Puszcza Kozienicka cz. II, Radom 2012.

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację

Geoportal