Rezerwat „Wieliszewskie Łęgi”

Okolice Zegrza
52°27'41"N 20°59'31"E
77 m n. p. m.

Rezerwat leśno-łąkowy (florystyczny) położony w pradolinie Narwi, w gminie Wieliszew, o powierzchni 18,58 ha. Znajduje się ok. 2 km na zach. od Zegrza Południowego, nad brzegami Jeziora Zegrzyńskiego, ale oddzielony od niego wałami przeciwpowodziowymi. Został utworzony zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 25 czerwca 1990 r. Ochroną objęto zróżnicowane naturalne zbiorowiska roślinne ze szczególnym uwzględnieniem gatunków storczykowatych. Rezerwat zwany także „Storczykowym Gajem” jest jednym z najbogatszych stanowisk storczyka w województwie mazowieckim, ale występują tu również dereń, szakłak, kruszyna, są też pomnikowe okazy dębów. Teren jest dość zróżnicowany: poza łęgami występują tu wydmy piaszczyste, bagna, starorzecza. Dogodne warunki gniazdowania mają tu liczne gatunki ptaków: remizy, kaczki krzyżówki, czapla siwa.

Źródło: Jacek Szczepański „Powiat legionowski. Przewodnik subiektywny” Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki 2011

Internet: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Wieliszewskie_%C5%81%C4%99gi

http://fotoms.pl/rezerwat-wieliszewskie-legi

http://powiat-legionowski.pl/index.php/pl/turystyka/187-turystyka/2892-legi-wieliszewskie

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację

Geoportal