Izba dydaktyczna

Izba Edukacji Leśnej „Miodne” została utworzona w 2007 r. przy siedzibie Nadleśnictwie Zwoleń. W jej skład wchodzą: sala wystawowa, biblioteka i ekspozycja zewnętrzna. Na jej wyposażenie składają się środki dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć interaktywnych z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Zgromadzone zbiory przyrodnicze pozwalają poznać bogactwo tutejszych lasów. Eksponaty są pogrupowane w działy, prezentując różne aspekty gospodarki leśnej. Na planszach obejrzeć można wizerunki roślin z terenu Puszczy, fauna zaś przedstawiona jest w postaci spreparowanych zwierząt. W Izbie zapoznać się można także z zasadami gospodarowania lasem oraz historią leśnictwa. W bibliotece poza książkami znajdują się także zbiory multimedialne. Obok obiektu znajduje się wiata turystyczna z miejscem na ognisko.

źródło: http://www.zwolen.radom.lasy.gov.pl

internet: http://www.zwolen.radom.lasy.gov.pl

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację

Geoportal