Wieś Kępa Polska

Kępa Polska
52°25'59"N 19°57'50"E (52.433327, 19.964068)
63 m n. p. m.

Kępę Polską znamy z komunikatów radiowych o stanie wody na Wiśle. W Kępie Polskiej do Wisły wpada rzeczka Mołtawa o długości 34 km. Ma swój początek w okolicach Ciołkowa, płynie przez Wysoczyznę Płońską i Kotlinę Warszawską. Najciekawszy jest jej odcinek końcowy pięknie meandrujący. Dawniej były tu liczne młyny wodne.

Wieś Kępa Polska w XVI w. należała do Kępskich Bolesta herbu Jastrzębiec. W XVII w. jej właścicielami byli Lasoccy. W 1658 r. Władysław Lasocki otrzymał prawo ustanowienia w Kępie Polskiej miasta. Z prawa tego nie skorzystał. Potem właścicielami Kępy byli Nakwascy. Henryk Nakwaski brał udział w powstaniu listopadowym, po upadku którego wyemigrował do Francji. Władze carskie skonfiskowały jego majątek. Rodzicom Henryka udało się jednak wykupić majątek z rąk carskich. W skład majątku Henryka Nakwaskiego wchodziły: Kępa Polska, Kępa Niemiecka, Kępa Białobrzegi oraz wyspy na Wiśle: Zajączek i Parzyca.

Historia kościoła pw. św. Klemensa, zbudowanego w latach 1763-1785 z fundacji podkomorzego wyszogrodzkiego Klemensa Nakwaskiego, wiąże się z legendą.

Jak głosi wieść około roku 1700 rybacy lub pastuszkowie spostrzegli, że Wisłą płynie pod prąd rzeki obraz. Wyłowili go. Na obrazie ujrzeli scenę Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie. Obraz uznano za cudowny i przechowywano w domu nad rzeką. W miejscu domu w 1728 r. zbudowano kaplicę. Kaplicę oddano pod opiekę ojców benedyktynów z Płocka. Po wybudowania kościoła, w 1785 r. obraz Zwiastowania umieszczono w ołtarzu głównym kościoła w Kępie Polskiej.

Sam kościół jest późnobarokowy, murowany, jednonawowy, salowy. Fasadę dzielą pilastry toskańskie. Jest ona zwieńczona szczytem na cokole ujętym spływami lutowymi. Wchodząc do świątyni zwrócić należy uwagę na tablicę pamiątkową umieszczoną nad wejściem. We wnętrzu liczne epitafia rodziny Nakwaskich oraz klasycystyczny nagrobek rodziny z 1816 r. W 1849 r. Jakub Tatarkiewicz wykonał dwa klasycystyczne nagrobki Jana i Łukasza Nakwaskich w formie stel. Przedstawiają one postacie żałobnic gaszących pochodnie życia. W ołtarzu głównym cudowny, legendarny obraz Zwiastowania zwany Matką Boską Kępską. Obraz jest zasłaniany. Na zasłonie obraz św. Klemensa. Pozostałe wyposażenie kościoła późnobarokowe z końca XVIII w.

Obok kościoła czworoboczna, drewniana dzwonnica słupowa z 1897 r. i kaplica drewniana o konstrukcji zrębowej, oszalowana, z dachem namiotowym krytym gontem.

Za kościołem warto spojrzeć z wału przeciwpowodziowego na ładną panoramę Wisły. Niedaleko punkt pomiaru stanów wody na rzece, którego odczyty podawane są przez radio.

W Kępie Polskiej na terenie prywatnym rosną liczne pomniki przyrody. Są to lipy drobnolistne w liczbie 29, o obwodach od 112 do 203 cm i wysokości ok. 20 m. Część z nich jest zroślakami po 2 lub 3 sztuki.

Źródło: Tradycja Mazowsza powiat płocki. Przewodnik subiektywny.

Internet: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kępa_Polska

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Więcej na ten temat...