Szlaki turystyczne Mazowsza Szlaki Turystyczne Mazowsza

Kozienice - Zajezierze

dystans (km) wysokość m n.p.m.

Na szlaku

Wieś Bąkowiec

Bąkowiec

Wieś, 17 km na pd. wsch. od Kozienic, leżąca na skraju najdalej na wsch. wysuniętych drzewostanów Puszczy Kozienickiej. Początkowo nosiła nazwę Wólka Bierdziecka i należała do benedyktynów z...

Wieś Zajezierze

Zajezierze

Wieś (ok. 1.100 mieszkańców) położona na zachód od Dęblina, po lewej stronie Wisły. Na gruntach nieistniejącej dziś pobliskiej wsi Łęg znajdował się wczesnośredniowieczny gród wchodzący w skład...

Pobierz aplikację

Geoportal