Obszar Ochrony Ścisłej „Zamczysko”

Okolice Górek
52°17'37"N 20°31'48"E (52.293651, 20.530093)
78 m n. p. m.

Niewielki Obszar Ochrony Ścisłej (pow. 5,27 ha) położony na pograniczu południowego pasa wydmowego i południowego pasa bagien, na płd. od Górek. Ochroną objęto tu dorodne drzewostany dąbrowy świetlistej, grądu wilgotnego, a częściowo również łęgu olszowego. Występują tu liczne pomnikowe okazy dębów, w runie można napotkać rzadkie rośliny chronione: lilię złotogłów, naparstnicę zwyczajną, niecierpka pospolitego, miodunkę, kruszczyka szerokolistnego i inne. Obszar jest także ostoją zwierzyny.

Szczególną atrakcją tego miejsca jest wczesnośredniowieczne grodzisko zwane Stary Zamczyskiem – pozostałość dawnego grodu lub refugium, miejsca schronienia przed najazdem dla mieszkańców okolicy. Ma ono kształt wysokiego pagórka otoczonego dwoma pasami wałów i fos. Owiane jest licznymi legendami; podobno szukano tu skarbów królowej Bony jeszcze w latach 50-tych XX wieku!

Na wale grodziska samotna mogiła nieznanego żołnierza Armii Krajowej, pozostałość po wymarszu Grupy „Kampinos” z puszczy w kierunku kielecczyzny.

Pół kilometra na północ osada zwana Nowym Zamczyskiem. Zbudowana w okresie I wojny światowej przez Niemców jako tartak (okupanci pozyskiwali w sposób rabunkowy drzewo z puszczy, specjalnie nawet zbudowali kolejkę wąskotorową). Obecnie jest to osada strażacka – mieści się tu stała baza straży pożarnej oraz ośrodek szkoleniowy Szkoły Głównej Pożarnictwa.

Na wsch. od Starego Zamczyska ciągnie się jeden z najpiękniejszych wałów wydmowych puszczy zwany Kampinoskimi Karpatami.

Źródło: Lechosław Herz „Puszcza Kampinoska – przewodnik”, Oficyna Wydawnicza REWASZ, Pruszków 2002

Internet: www.kampinoski-pn.gov.pl

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Więcej na ten temat...